Finesta annab hoogu andekale moedisainerile

Finesta
28.09.2017

Sügisene Tallinn Fashion Week 2017, Eesti kõige mainekam moeüritus, algab Kristian Steinbergi showga, mida esitleb Finesta. Karl Kristian Steinberg on andekas ja töökas rahvusvaheliselt tunnustatud disainer, kellel on oma disainiga ühiskonnale paljugi öelda.

Kristian Steinberg on Eesti juurtega disainer, kes tegutseb peamiselt Londonis. Tallinna moenädalal esitletav kollektsioon Pocahontas valmis aga Eestis. Kristian tuli Eestisse, et jagada siinse moetööstusega oma kogemusi ning EKA õppejõuna tõsta meie moeüliõpilaste taset.

Finesta juht Heikki Mäki avab sponsorluse tagamaid: “Finesta toetab Kristian Steinbergi, sest peame oluliseks talentide märkamist. Usume inimestesse ja soovime jagada inspiratsiooni, mida professionaalne moeetendus kahtlemata pakub.”

Loe veel

Tehnoloogiaga muudame värbamise efektiivsemaks

Rainer Aunpu - Skillificu asutaja ja juht, Finesta äriarendusjuht
28.09.2017

Arvestades tehnoloogia arengutaset maailmas, on omajagu üllatav, kuidas mõned majandussektorid suudavad muudatuste tohutule jõule vääramatu jonnakusega vastu seista. Personaliteenuste ja värbamise valdkond on ilmselt üks suuremaid majandusvaldkondi maailmas, mis oma tehnoloogia kasutuse tasemelt on valdavalt kusagil 20 aasta taguses ajas. Viimane tõeline innovatsioon näib pärinevat ajast, kui CV muutus elektrooniliseks ja leidis tee kesksetesse CV-andmebaasidesse.

Personaliteenuste ja värbamise tõhustamiseks on maailmas loodud juba hulk nutikaid lahendusi, kuid nende leviala ja turuosa võrreldes inimeste leidmise traditsiooniliste meetoditega on veel kaduvväike. Isegi professionaalsed värbamisettevõtted tuginevad täna sellistele lahendustele nagu ohtrate märkmetega varustatud väljatrükitud CV-de kuhi lauanurgal, Exceli tabel värbamisprotsessi haldamiseks ja CV-de „diagonaalis“ lugemine kandidaatide sobivuse tuvastamiseks. Rääkimata siis sadade samasisuliste e-kirjade käsitsi saatmisest kandidaatidele või kandidaatide isikuandmete töötlemise seadusele vastavuse küsitavusest.

Loe veel

Finesta Baltic avas esinduse Vilniuses

Finesta
28.09.2017

Nüüd on Finesta ülebaltikumiline ettevõte. Septembris avatud tütarfirma UAB Finesta Lithuania keskendub eelkõige tööjõurendi- ja värbamisteenustele ning esimesed värbamisprotsessid on juba töös. Leedus on palju nii rahvusvahelisi kui ka kodumaiseid tööstusettevõtteid, mis annab meile julguse seada suuri eesmärke.

Meie Leedu ettevõtte värbamisjuhiks on Indre Kirkilyte, kes on eelnevalt samas valdkonnas tegutsenud. Indre näol on tegemist isikuga, kes orienteerub suurepäraselt koduturul ning on teinud värbamisi ka väljaspool Baltikumi. UAB Finesta Lithuania tegevjuhiks on Martin Mägi, kes juhib ka meie Läti üksust. Martin on Leedu ning Läti turgudel toimetanud alates 2013 aastast.

UAB Finesta Lithuania kuulub Eesti-Leedu ja Soome-Leedu Kaubanduskoja täieõiguslike liikmete hulka. See võimaldab olla kursis riikide majandustegevuse ning koostöövõimalustega.Kasv number ühe suunas

Martin Mägi, Finesta Baltikumi müügidirektor
13.06.2017

Finesta tõmbas seitsmepenikoormasaapad jalga ning astus pika sammu uute turgude vallutamise suunas. Avatud on kontor Riias, lisaks Lätile koguvad tütarettevõtted hoogu ka Leedus ja Soomes. Meie uus mees paadis – Martin Mägi annab rahvusvahelistumisest täpsema ülevaate. Usutles Maarja Dahl.

Millise eesmärgiga Finesta laieneb?
Mida laiem on meie geograafiline "leviala", seda paremat valikut kandidaate ja teenuseid saame oma klientidele pakkuda. Soovime olla number üks personaliteenuste pakkuja kõikides Baltimaades. Eestis oleme praegu käibe ja mahu poolest esimesed ning Baltikumis tahame sama eesmärgi saavutada paari aasta jooksul.

Milliseid teenuseid teistes riikides pakute?
Värbamisteenust ja tööjõurenti – täpselt samuti nagu Eestis. Oma rahvusvahelises tegevuses keskendume peamiselt spetsialistide ja oskustööliste värbamisele ja vahendamisele. Nüüd leiame kvaliteetse tööjõu riigipiiride üleselt.

Loe veel

Lihtne lahendus: töötajakaart

Heikki Mäki, Finesta juht
29.03.2017

Artikkel ilmus Äripäevas 29.03.2017

Töötajakaardi omanik saaks sobiva töö olemasolul hõlpsasti Eestisse ajutiselt tööle asuda, kirjutab Finesta juht Heikki Mäki.

Mina usun tööstusse. Kui väga me ka ei soovi positsioneerida Eestit üksnes e-riigina, ei saa me endale lubada tööstusettevõtete sulgemist. E-residentsus annab võimaluse nii-öelda laenata Eestile inimesi juurde, kuid see on suunatud eelkõige investorite, (idu)firmajuhtide ja valgekraede meelitamiseks. Miks ei võiks paralleelselt välja arendada lahendust, mis seoks Eestiga kolmandates riikides elavaid lihttöölisi?

Loe artiklit Äripäeva veebisEestist võiks saada e-tööstusriik

Seth Lackman, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juhatuse liige
31.05.2016

Juuni alguses toimub Eestis rahvusvaheline konverents Industry 4.0. Sellega seoses uurisime Seth Lackmanilt, milline roll võiks olla tööstus 4.0-l Eestis ning kuidas tulevikuks valmistuda. Usutles Maarja Dahl.

Ilmselt peate tihti selgitama, mis on tööstus 4.0. Kuidas te seda tavaliselt teete?

Tegemist on neljanda tööstusrevolutsiooniga, seega alustan selgitust natuke kaugemalt ja räägin sellest, millised olid eelmised tööstusrevolutsioonid. Tööstus 4.0 puhul on fookuses IT ja väärtusahel. Mu vastus sõltub natuke ka sellest, kes küsib – kas tööstusettevõte, IT-ettevõte või mõni teine osapool. Põhisõnum on siiski see, et neljas tööstusrevolutsioon ei ole üksnes IT-ettevõtte asi ega ka ainult tööstusettevõtte asi, vaid see hõlmab tervet väärtusahelat, kus IT on platvorm või abivahend. Põhimõtteliselt on iga tööstusrevolutsiooni puhul, nii ka praegu, küsimus selles, kuidas teha mingeid tegevusi efektiivsemalt.

Loe veel

SPIN – spordi ja sotsiaalsete oskustega tööjõupuuduse vastu

Andrei Liimets, SPIN programmi kommunikatsiooni- ja arendusjuht
31.05.2016

Kust leida vajalikud töökäed ja maksumaksjad kui kahaneva rahvastikupüramiidi raskuskese veelgi kõrgemale liigub? See on küsimus, millega valutavad ühtviisi pead ettevõtja, riigiametnik kui ka kodanikuaktivist. Palju paksu pahandust on selles kontekstis tekitanud noorte minek ja pagulaste tulek, hoopis vähem on aga nuputatud, kuidas tuua tööturule need noored, kes sinna täna kuidagi ei jõua.

Enamik meist ei tea ühtki neist noortest nime- ega nägupidi, aga me kõik oleme neid näinud teleekraanidel või ajalehekülgedel. Enamasti seoses koolist välja langemise, kaubanduskeskustes jõlkumisega veedetud aja, alko- ja narkotarbimise, pisivarguste või muude pättustega. Kuhu see eeskujude ning ümbritseva keskkonna toe puudumisest tingitud allakäiguspiraal enamasti välja viib, teame samuti. Ükski kuritegu või suutmatus arusaamatusi käte asemel sõnadega lahendada ei sünni lihtsalt tühjast kohast.

Loe veel

Finesta kliendid on renditööga rahul

Finesta
31.05.2016

Selleks, et pakutavate teenuste kvaliteeti kõrgena hoida, küsib Finesta kord aastas oma klientidelt tagasisidet. Sel kevadel korraldatud rahulolu-uuringus leidsid neli viiendikku vastanuist, et renditöötajate kasutamine õigustab end. Enamus kasutajaettevõtete esindajaist, kes on kokku puutunud ka teiste rendiettevõtetega, hindas Finestat teistega võrreldes paremaks.

Uuringu järgi on peamised põhjused renditöötajate kasutamiseks paindlikkus personali planeerimisel (näiteks kui töömaht kasvab), renditöötajate värbamise kiirus ning personali stabiilne olemasolu.

Peaaegu kõik vastajad on Finesta renditöötajatega rahul. Enim ollakse rahul Finesta renditöötajate kohanemisvõime, töössesuhtumise ja töö kvaliteediga. Veidi madalam on rahulolu nende motiveerituse, pühendumise ning lojaalsusega. Võrreldes renditöötajate töösooritust oma ettevõtte töötajatega, siis hinnatakse seda valdavalt samasuguseks, mõnel juhul isegi paremaks.

Finesta kontorimeeskonna tugevusteks peetakse igapäevast koordineerimist, info liikumist ning probleemide lahendamise sujuvust. Kasutajaettevõtete esindajad hindavad ka seda, et Finesta sõlmib oma renditöötajatega töölepingud.

Finesta kliendirahulolu-uuringus osalesid renditöötajate vahetud juhid, personaliüksuse töötajad ja tehasejuhid erinevatest ettevõtetest. Uuringus osalenud kasutajaettevõtetes renditakse enim tootmistöölisi, järgnevad transporditöölised, spetsialistid ning esmatasandijuhid.

Rahulolu-uuringu teostas personali- ja uuringufirma Psience.Töötajad suveks!

Finesta
31.05.2016

Finesta leiab töötajad suveks, samuti ka sügiseks, talveks ja kevadeks.

Küsisime PARE personalijuhtimise aastakonverentsil osalejatelt, millised on nende ootused värbamisteenusele. Mini-uuring näitas, et kõige enam hinnatakse kiiret protsessi, konkurentsivõimelist hinda ja värbamisgarantii olemasolu. Finesta arendab oma teenuseid samas suunas – saame pakkuda Eesti kiireimaid, kvaliteetseimaid ja mõistlikema hinnaga värbamisteenuseid.

Me leiame töötajad sõltumata aastaajast, kuid suveks inimesi otsides vajame veidi rohkem aega, et neid päikese käest ära meelitada. Kui soovite töötajaid puhkuste ajal asendajateks, tuleks planeerimisega alustada hiljemalt nüüd ja kohe. Tänane tööjõuturg on võrdlemisi hõre ning inimeste leidmiseks kulub rohkem aega kui eelmisel suvel.

Kui otsid töötegijaid, võta meiega ühendust!
Tel: 680 6232, info@finesta.ee Ei ole probleemi, millele poleks lahendust!

Evelyn Sepp, Teenusmajanduse Koja tegevjuht
07.03.2016

Kahest miljonist eestlasest, tarbijast ja töökätepaarist võivad unistada vaid poliitikud. Ettevõtjad ja investorid opereerivad igapäevaselt paraku palju maalähedasemaga ning peavad leidma vastuse ka küsimusele, kust tuleb raha ja kuhu kaob aeg.

Viis-kuus aastat tagasi uinusid Eesti tööandjad valdavalt sügavas teadmatuses sellest, milliste probleemide ees tööturul peatselt seistakse ning poliitikud viibutasid rahvuslikul meelel rusikat kõigi suunas, kes siia mingil põhjusel tahtsid tulla. Tänaseks on seis totaalselt muutunud. Neid, kellele hirmutav tegelikkus kohale on jõudnud, leidub juba palju. Töökäte kitsikus kummitab kõiki sektoreid, see ei jäta ka majandusstatistikas tõlgendusruumi. Täiendavaid töökäsi on vaja kõikjal, aga niisama tulemas ei ole eriti kedagi. 

Loe veel