Meie meeskond

   Finesta on loodud teenindama ettevõtteid, mis vajavad töötajaid. Samas pakume pikaajalist kliendisuhet, mis hõlmab terviklikku lähenemist organisatsiooni struktureerimisel ja protsesside optimeerimisel. 

 

Finesta meeskond suudab teenindada kliente ladusalt nii eesti, vene, inglise kui soome keeles. Kliendihaldur hoolitseb kliendi kõigi vajaduste eest, lähtudes kiire suhtluse ja operatiivse vastamise põhimõttest. Finesta kontorimeeskond, mis koosneb värbamisnõustajatest, palgaspetsialistidest ja raamatupidajatest, töötab selle nimel, et hoida meie tööprotsessid tõhusad ja paindlikud.Finesta tegevjuht ja juhatuse liige Heikki Mäki

 

 

Heikki Mäki, M.Sc. (industrial economics and management) omab 15-aastast töökogemust mitmetel juhtkonna tasandi ametikohtadel rahvusvahelistes börsil noteeritud tööstusettevõtetes. Viis aastat oli ta Eesti ühe suurima eksportija ja tööandja juhatuse esimees. Hr Mäki on osalenud mitme ettevõtte ülevõtmises ja võõrandamises ning uute ettevõtete toodangu hüppelises suurendamises. Tal on rahvusvahelised kogemused kahjumis olevate ettevõtete uuesti kasumisse toomisel läbi tegevuse efektiivsuse parandamise ja organisatsiooni restruktureerimise. Hr Mäki on üks enim lugupeetud välismaalasest majandus- ja poliitikategelasi Eestis ning ta täidab Eesti ühiskonnas mitut usaldusametikohta.