Finesta Flow™ on kokemuksiin nojautuva työväline toivottujen tavoitteiden saavuttamiseen jokaisella liiketoiminta-alueella. Finesta Flow™ :n käyttäminen muuttaa organisaation toiminnan tehokkaammaksi. Se auttaa käyttämään resursseja järkevämmin ja kasvattamaan tuottavuutta. Prosessien nykyaikaistamisen tuloksena organisaation työn tuloksellisuus kasvaa: taloudelliset mittarit, asiakastyytyväisyys sekä työntekijöiden hyvinvointi paranevat.

 

Finesta Flow™ :n tavoitteena on tarjota asiakkaille vaativimpia odotuksia vastaavia palveluita ja ylittää odotukset käyttämällä systemaattisia prosesseja. Toisin sanoen se on työväline, joka auttaa yrityksiä kehittämään joustavan kykyjenetsinnän (Talent mapping), jotta kuluja saadaan vähennettyä systemaattisesti ja tuottavuutta kasvatettua. Finesta Flow™ on kehitetty nopeiden tulosten saavuttamiseen kaikkien prosessiin osallistuvien osapuolien toiveiden mukaisesti. Joustavuutta on mahdollista saavuttaa monella tapaa: osa-aikainen tai kokopäivätyö, työskentely tavanomaisen työajan ulkopuolella ja projektiperusteinen työ.  Finesta Flow™ toimii yrityksen toiveiden mukaisesti. Sen avulla yritykselle löydetään oikeaan aikaan ja  oikealle paikalle oikea henkilö. Finesta Flow™  auttaa etsimään ja  kehittämään sopivia henkilöitä jatkuvasti.

 

Finesta Flow™ on avaimet käteen -ratkaisujärjestelmä. Se on arvokas työväline, kun asiakas aloittaa esim. liiketoimintansa laajentumisen Viroon. Finesta Flow™ -työkalulla voi selvittää asiakkaan tarpeet, etsiä sopivat työntekijät ja varmistaa työn tulokset. Kun kaikki sovitut tavoitteet on saavutettu, Finesta tarjoaa asiakkaalle toimivan ratkaisun.

 

 

Finesta Flow™ on tarkoitettu:

  • yrityksen henkilöstökulujen optimointiin
  • taitojen hallintaan ja työvoimavuokraukseen
  • yrityksen toiminnan tehostamiseen henkilöstöhallinnan kautta
  • oikeiden henkilöiden löytämiseen oikeaan aikaan ja oikealle paikalle
  • olemassa olevan työvoiman edelleen kehittämiseen

 

 

 

 

 

 

 

Finesta Flow™ -vaiheet ovat seuraavat: 

  • Projektin käynnistäminen  

Projektinkäynnistysvaiheessa asiakasta autetaan laatimaan liiketoimintasuunnitelma ja tarvittava kilpailuanalyysi sekä löytämään sopivat rahoitusmahdollisuudet. Käynnistysvaiheessa tarjotaan apua kaikkiin yrityksen perustamisessa tarvittaviin toimiin sekä parhaan mahdollisen toimitilan löytämiseen. Projektisuunnitelma  laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa sekä etsitään projektiin sopivin projektijohtaja.

  • Henkilöstön kokoaminen 

Henkilöstön kokoamisvaiheessa määritetään johto ja kehitetään organisaation rakenne. Ensimmäiset toimenpiteet työntekijöiden rekrytoimiseksi tehdään tässä vaiheessa, jotta löydetään tehtäviin sopivat henkilöt ajoissa. Henkilöstön kokoamisvaiheen tavoitteena on koota perushenkilöstö ja kehittää työprosessit sellaiselle tasolle, että on mahdollista arvioida ja tarkentaa tuotanto- tai palvelutarjonnan pilottiprojektin tuloksia ja aloittaa liiketoiminta.

  • Taitojen hallinta

Taitojenhallintavaiheessa valittu johto aloittaa itsenäisen toiminnan ja tuotantoon tarvittavan työvoiman rekrytointi saatetaan päätökseen. Kaikki tarvittavat prosessit tarkastetaan ja otetaan käyttöön. Valmistusprosessissa tarvittavat laitteet hyväksytään ja asennetaan käyttöön. Tämän jälkeen koko organisaatio on valmis toimimaan itsenäisesti.

  • Pätevyyden kehittäminen 

Pätevyydenkehittämisvaihe käynnistää jatkuvan täydennysprojektin varmistamaan sen, että kaikki sovitut tärkeimmät tuloksellisuuden tavoitteet saavutetaan. Kun kaikki ennaltamääritellyt tavoitteet on saavutettu, koko projekti on valmiina asiakkaalle luovuttamista varten.

  • Luovuttaminen 

Finesta luovuttaa asiakkaalle toimivan liiketoiminnan ja Finestan henkilöstö siirtyy neuvonantaja rooliin.

Finesta Flow™ varmistaa laadukkaat integroidut ratkaisut ja asiantuntijoiden testaamat tulokset.