Rekrytointipalvelut

Finestan työvoimanrekrytointipalvelu löytää yrityksille tärkeitä työntekijöitä tuotanto- tai palvelualan työpaikoille, jotka ovat ennaltamääritelty ja sovittu asiakkaan kanssa. Rekrytointiprosessi voi alkaa myös määräaikaisella sopimuksella, joissa rekrytoitu työntekijä työskentelee yrityksessä ennaltamäärätyn ajan. Tämän jälkeen hänen työsopimuksensa voidaan muuttaa toistaiseksi voimassaolevaksi. Finestalla on pitkä kokemus oikeiden henkilöiden löytämisestä oikeille paikoille.

Rekrytointiprosessissa käytetään myös suorahakua sekä avoimia työpaikkaiolmoituksia valituissa meidoissa. Kaikkein tehokkaimmaksi menetelmäksi parhaiden ehdokkaiden etsinnässä on osoittautunut molempien edellä mainittujen vaihtoehtojen käyttäminen samanaikaisesti. Jokainen projekti käsitellään omana kokonaisuutenaan, jolloin löydämme asiakkaalle parhaimman ratkaisun.