Finesta on Viron johtava henkilöstöpalveluyritys, joka toimii monenlaisilla aloilla ja organisaatioiden eri tasoilla. Finesta tarjoaa työsopimusperusteista kokopäiväistä, osa-aikaista ja joustavaan työaikatauluun perustuvaa työtä vapaana olevien työpaikkojen mukaan.  Työntekijä ohjataan yhteen mahdollisen työnantajan kanssa ja huolehditaan kaikista käytännön toimista sen jälkeen. Finesta solmii työsopimuksen työntekijän kanssa ja vastaa siitä, että työntekijä saa palkkansa ja muut palkkiot sekä valvoo työolosuhteita. Finesta on aina työntekijän tukena. 

 

Finestan toiminta perustuu luottamukseen ja henkilökohtaiseen lähestymistapaan. Tavoitteena on aina löytää ratkaisu, joka miellyttää kaikkia osapuolia. Finestan toiminta perustuu paikalliseen lainsäädäntöön, konkreettisiin sopimuksiin ja hyvään tapaan.

Psiencen maaliskuussa 2013 toteuttama Finestan henkilöstön tyytyväisyyskysely kertoi paljon myönteistä. Valtaosa kyselyyn osallistuneista oli tyytyväinen vuokratyöntekijän rooliin ja piti Finestasta enemmän kuin muista työvoiman vuokrausyrityksistä.Kyselyyn osallistuneet korostivat etenkin sitä, että heillä on työpaikka ja että Finestan konsultit ovat aina myötämielisiä ja avuliaita.Valtaosa Finestan työntekijöistä tuntee, että vuokratyöntekijöitä ja yrityksen omia työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti. Enemmistö vastanneista haluaa toimia jatkossakin työvoiman vuokrausyrityksen palveluksessa, mikä on tunnustus työstämme. 

Ota yhteyttä Finestaan, kun:

  • etsit osa-aikaista työtä
  • etsit lisätyötä
  • etsit tilapäistyötä
  • etsit pysyvää työtä
  • haluat työskennellä Virossa
  • haluat työskennellä luotettavan työnantajan palveluksessa.