Finesta Flow™

 

Finesta Flow™ – teie vajadustest lähtuv võtmed-kätte-lahendus 

Finesta Flow™ on süstemaatiline protsess, mis aitab ettevõtetel arendada paindlikku talendijuhtimise strateegiat, mis vähendab kulusid ning tõstab produktiivsust. Finesta Flow™ on välja töötatud selliselt, et see aitab saavutada kiireid tulemusi ning rahuldada kõiki protsessis osalejaid. Finesta Flow™ on kogemustele tuginev lahendus soovitud eesmärkide saavutamiseks igas ärivaldkonnas ja igat liiki organisatsioonis.

 

Finesta FlowTM sobib neile, kes:

 • on huvitatud firma personalikulude optimeerimisest
 • on huvitatud talendijuhtimisest ja teenuste sisseostmisest (outsourcing)
 • tahavad personalijuhtimise abil tõsta firma efektiivsust
 • vajavad õigeid inimesi õigel ajal õigesse kohta
 • soovivad olemasolevat tööjõudu arendada

 

 

 

 

 

 

Paindlikkusel on mitu vormi: osalise või täistööajaga töötamine, väljaspool traditsioonilist tööaega töötamine või projektipõhine töö. Lähtuvalt ettevõtte vajadustest aitab Finesta Flow™ leida õige talendi õigel ajal ja õigele kohale ning tegeleb ka tema motiveerimise ja arendamisega. Finesta nõustab ettevõtet talendi parimate külgede esiletoomisel ja juhendab töötajat, kuidas parimal viisil ettevõttega sobituda. 

Finesta Flow™ on võtmed-kätte-lahenduste süsteem. See on väärtuslik töövahend, kui klient alustab uue projektiga, nagu näiteks laienemine Eestisse või uude ärivaldkonda. Kasutades Finesta Flow™-d, kaardistame esmalt kliendi vajadused, seejärel leiame õiged inimesed, tagame töö tulemused, ning kui kõik kokkulepitud eesmärgid on saavutatud, anname kliendile üle toimiva lahenduse.

 

Finesta Flow™ etapid:

 • Projekti käivitamine
  Projekti käivitamise etapis aitame kliendil koostada äriplaani, leida sobivad rahastamisvõimalused ning koostada vajalik konkurentsianalüüs. Käivitamisetapp hõlmab kõiki ettevõtte asutamiseks vajalikke tegevusi ning parimate äritegevuseks vajalike ruumide leidmist. Koostame koos kliendiga projektiplaani ning leiame sobiva projektijuhi
 • Meeskonna moodustamine 
  Meeskonna moodustamise etapis pannakse paika juhtkond ning töötatakse välja organisatsiooni struktuur. Astutakse ka esimesed sammud töötajate värbamiseks, et leida võtmetähtsusega töötajad. Meeskonna moodustamise etapi eesmärgiks on panna kokku põhimeeskond ja kujundada tööprotsessid sellisel tasemel, et oleks võimalik äritegevuse ja pilootprojektidega alustada.
 • Talendijuhtimine
  Talendijuhtimise etapis alustab valitud juhtkond iseseisvat tegevust ning viiakse lõpule masstootmiseks vajaliku tööjõu värbamine. Kõik vajalikud protsessid rakendatakse tööle ja kontrollitakse üle. Samuti paigaldatakse, kontrollitakse ja testitakse vajalikud seadmed. Edaspidi on kogu organisatsioon valmis iseseisvalt toimima.
 • Kompetentsi arendamine 
  Selle etapiga käivitub pideva täiustamise protsess, et tagada kõikide kokkulepitud tulemuslikkuse näitajate saavutamine. Kui kõik eelnevalt kindlaks määratud eesmärgid on saavutatud, on projekt tervikuna kliendile üleandmiseks valmis.
 • Üleandmine 
  Finesta annab toimiva äritegevuse kliendile üle ning Finesta meeskond astub kõrvale.
  Finesta Flow™ tagab kvaliteetsed integreeritud lahendused ning spetsialistide poolt testitud tulemused.

 

Finesta Flow™ rakendamine muudab organisatsiooni toimimise tõhusamaks, aidates kasutada ressursse ratsionaalsemalt ning suurendada produktiivsust. Protsesside kaasajastamise tulemusena tõuseb organisatsiooni üldine tööviljakus, paranevad majandustulemused ning suureneb nii klientide rahuolu kui ka töötajate heaolu.