Värbamisteenused

Kiirelt muutuval tööjõuturul toimetulek on ettevõtete edu võti. Õigete oskuste ja teadmistega töötajate leidmine on üha keerulisem ja ajamahukam, mistõttu  tasub seda teenust professionaalselt pakkujalt sisse osta.

Miks valida värbamisel partneriks Finesta?

  • Kasutame uudset värbamisviisi, mis on lihtsam, kiirem ja paindlikum kui traditsiooniline ning optimaalsete kuludega.
  • Meie värbamise ja valiku protsess on põhjalik, ehkki oleme ülearused etapid sellest eemaldanud. Võit teenuse hinnas tuleneb sellest, et korraldame mitmeid konkursse samaaegselt ning omame head kandideerijate andmebaasi.
  • Pakume suurt kandidaatide hulka ühele vakantsele ametikohale ning kriitiliste kompetentside professionaalset määratlemist.
  • Kindlustame teid igal ajahetkel vajaliku hulga, nõutava kvalifikatsiooni ja sobiliku suhtumisega töötajatega.

Värbamisprotsessist

Pikaajalistest kogemustest tööjõuvahenduse valdkonnas oleme õppinud, kuidas oma kliente kõige paremini teenindada. Lisaks tavapärastele otsingustrateegiatele ja -meetoditele pakume tööandjatele välja erinevate lepinguvormide kasutamist. Näiteks võib värbamisprotsess alata tähtajalise lepinguga, mille puhul inimene töötab ettevõttes esialgu kindla perioodi jooksul ning pärast seda muudetakse tema tööleping tähtajatuks. Samuti saame pakkuda värbamiskanalina renditööd. Iga projekti puhul valime sobivad värbamiskanalid vastavalt kliendi vajadustele.