“Leiame teie jaoks alati parima.”

Tööjõu rentimine tähendab tööjõu värbamist paindliku, kulutõhusa ja madala riskiastmega protsessi abil.
Finesta tööjõu rentimise teenus sobib ettevõttele sel juhul, kui tal on hooajaliselt, ajutiste suurte tootmismahtude, ootamatu kasvu või tootmise ümberkorralduste tõttu suur tööjõuvajadus. See on paindlik ja tulus viis, kuidas leida tööjõuressursse, kui neid kiiresti vaja on. Tööjõurendi maksumus arvestatakse renditöötajate töötundide alusel – sellega ei kaasne muid varjatud kulusid. Sellise värbamisega ei kaasne ka suuri riske. Kui Finestaga kokku lepitud tööperiood on läbi, võib töötaja üle viia otsesele töölepingule kliendiga. Juhul kui töötaja ei tundu olevat kliendile sobiv, saab ta lihtsalt ja kiiresti sobivama töötajaga asendada. Aega, mis teil muidu kuluks personalihalduseks, saate tänu Finestale kasutada strateegiliseks tööks organisatsiooni ja selle protsesside arendamisel.
Finesta tööprotsess kujutab endast töötajate otsingut vastavalt kliendi vajadustele, mille raames kõik kandidaadid ühekaupa läbi sõelutakse. Koondamise korral püüame leida koondatud renditöötajaile uued töökohad. Enne töötaja väljavalimist konsulteerime kliendiga, et leida parim kandidaat.

Finesta hoolitseb ka renditööjõuga seotud juriidilise paberitöö ja töölubade, tervisekindlustuse jms eest. Samuti võime korraldada renditöötajate majutuse ning pakkuda tuge uude elukeskkonda sisseelamisel.

Teie ettevõte vajab renditööjõudu juhul, kui teil on tarvis keskenduda oma äri põhitegevusele ja arengule. See on osa ettevõtte strateegiast, kuidas paremini toimida ja oma konkurentsivõimet säilitada. Muutlikel aegadel võivad teie ettevõtte vajadused muutuda kiiremini, kui oskasite ette näha. Sobiva inimese leidmiseks on vaja aega ja raha ning pidada lõputult läbirääkimisi. Viimasel ajal on tööjõud muutunud järjest liikuvamaks ning ettevõtted püüavad selle reaalsusega kohanduda. Siin ongi abiks tööjõu rentimine, mis aitab kasutada ettevõtte enda ressursse põhitegevuseks ning seeläbi suurendada ettevõtte konkurentsivõimet turul.