Tööotsija

Finesta on Eesti juhtiv personaliettevõte. Finesta kaudu on võimalik tööd leida paljudes eri valdkondades ja erinevatel ametikohtadel. Pakume töölepingu alusel täistööajaga, osalise tööajaga ja paindliku töögraafikuga tööd erinevates ettevõtetes. Me viime tööotsija kokku tema tulevase tööandjaga ning hoolitseme kõige eest, mida on vaja pärast seda. Me sõlmime teiega töölepingu; vastutame selle eest, et te saate kätte oma töötasu ja muud tasud; vaatame üle teie töötingimused ja töösuhted. Me oleme teie jaoks alati olemas.

 

Finesta tegevus põhineb usaldusel ja isiklikul lähenemisel. Meie eesmärgiks on leida alati lahendus, mis rahuldab kõiki osapooli ning hoida osapoolte vahel häid suhteid. Me juhindume oma töös õigusaktidest, kehtivatest lepingutest ning heast tavast.

 

 

2013. aasta märtsis Psience’i poolt läbi viidud Finesta töötajate rahulolu uuring tõi välja palju positiivset. Enamik küsitletutest oli renditöötaja rolliga rahul ning hindas Finestat teistest tööjõurendi firmadest kõrgemalt. Uuringus osalejad tõstsid eriti esile seda, et neil on olemas töökoht ning et Finesta konsultandid on alati toetavad ja abivalmid. Suurem osa Finesta töötajatest tunneb, et renditöötajaid ja ettevõtte oma töötajaid koheldakse võrdselt. Enamik vastanutest soovib ka edaspidi jääda seotuks tööjõurendi ettevõttega, mis on komplimendiks meie tööle.

 

Võta meiega ühendust, kui:

  • otsid osalise tööajaga tööd;
  • otsid lisatööd;
  • otsid ajutist tööd;
  • otsid põhikohaga tööd;
  • soovid töötada Eestis;
  • soovid töötada usaldusväärse tööandja juures.
Tööpakkumised