November, 2015 | Finesta

Miks on Eestile vaja tööstuspoliitikat?

finesta
26.11.2015
Millistel maadel on SKP inimese kohta suurim? Kui naftariigid välja arvata, siis nendeks on tööstusriigid. Seega, kui tahame Eestis sellist elatustaset nagu tööstusriikides, peame ka ise tööstusriik olema. Tööstus on Eestis suurim majandussektor, millel on tööandjana arvestatav osakaal. Võrreldes tööstuse protsentuaalset osakaalu SKP-st, oleme põhjamaadega samal tasemel. Selleks, et sektorit elujõulisena hoida ja arendada, on vaja plaani, sest isevooluteed minnes kipuvad asjad minema allamäge. Praegu ametis olev valitsus ongi tööstuspoliitika aluste väljatöötamise oma eesmärgiks seadnud. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) ning tööstuse erialaliitude koostöös toimuv aruteluprotsess on tänuväärne juba seetõttu, et seni pole Eestis riiklikul tasemel ühtset tööstuspoliitikat olnud. Tööstuspoliitika koostamisest...
Loe edasi

Kas tööstus 4.0 astub kandadele või annab tiivad?

finesta
Nutitelefonid on viimaste aastate jooksul saanud tavapäraseks ja tõenäoliselt pole me kaugel nutikatest kodudest. Ennustatakse, et külmkapp hakkab ise toidu säilivusaega kontrollima ja varusid täiendama, rääkimata tarkadest kütte- ja valvesüsteemidest, mis osaliselt juba toimivad. Mind huvitab, kui kiire võiks olla tehnoloogiline areng isetöötavate tehaste suunas. Saksamaal ja USA-s pingutatakse kõvasti, et tööstust info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga (IKT) ühendada ning seda protsessi nimetatakse neljandaks tööstusrevolutsiooniks. Tööstuse uus tase ehk tööstus 4.0 tugineb pilvetehnoloogiatele ning asjade Internetile. See tähendab, et arvutid ja robotid hakkavad suhtlema omavahel, moodustades masinate võrgustiku, mis ei tunne riigipiire. Sellest tulenevalt muutub töö efektiivsemaks ning töötajate arv väheneb. Kaovad...
Loe edasi

Kuidas häid inimesi enda juurde meelitada?

finesta
Jaht headele inimestele on läbi aegade aktuaalne olnud. Meil igaühel on oma arusaam heast ja mis ühele hea, ei ole teisele piisav või vastupidi. Kui lai on valikuvõimalus täna ja tulevikus? Täna on tööturul mittehõivatud inimesi vähe ja arvatavalt, vaadates meie demograafilist olukorda, aina vähemaks jääb. Elanikkond Eestis vananeb ning tervisele ei pöörata küllaldaselt tähelepanu. Lõpuks jõuame olukorrani, kus lisaks vananevale elanikkonnale ei pruugi see olla ka kõige tervem. Kui inimestest puudus, siis konkurents tööandjate vahel tiheneb ning tekib palgatõusu surve. Seda kinnitab ka viimane Fontese palgauuring, milles on näha viimase kolme aasta trendid: palgad kasvavad ja töötuse määr kahaneb....
Loe edasi

Öeldes tööandja bränd mõeldakse eristumist

finesta
25.11.2015
Ehkki juba aastaid kasutusel, jääb ‘bränd’ eesti keeles siiski võõrsõnaks ning isegi turundusinimeste jaoks pole selle tähendus üheselt mõistetav. Tööandja brändist räägitakse viimasel ajal palju, kuid kas pole see lihtsalt moeväljend, mille kasutamine peagi hääbub? Tihti võetakse uued väljendid kasutusele selleks, et mingile nähtusele tähelepanu tõmmata, kuigi samast asjast saab rääkida ka lihtsaid sõnu kasutades. Nii tegeleti tööandja brändimisega ammu enne, kui see peen nimetus populaarseks sai. Tänases tööturusituatsioonis saab ilmselt iga juht aru, et heade töötajate leidmiseks ja hoidmiseks tuleb vaeva näha. Inimeste leidmisel tuleb rinda pista info üleküllusega, mis potentsiaalseid töötajaid ümbritseb. Inimeste hoidmiseks tuleb neile pakkuda häid...
Loe edasi

Lai valik personaliteenuseid ühest kohast

finesta
Personaliteenuste turg areneb Eestis hoogsalt. Ettevõtted ostavad üha enam värbamisteenust sisse ja kasutavad renditööjõudu, võites seeläbi paindlikkust ja reageerimiskiirust. Ka Finesta laiendab enda pakutavate teenuste ringi ning püsib ligikaudu tuhande renditöötajaga turuliidri positsioonil. Finestale võite usaldada renditööjõu haldamise, nii spetsialistide kui tippjuhtide värbamise ning raamatupidamise. Lähtume oma töös teie ettevõtte vajadustest, pakkudes alati personaalseid ja paindlikke lahendusi. Saame aidata töömahtude kiire kasvu perioodil ning ka juhul, kui ettevõte soovib ajutiselt tööjõudu vähendada – leiame sobivaks perioodiks teie inimestele asendustöökohad. Kui usaldate värbamise ja töötajatega seonduva asjaajamise professionaalidele, saate ise tegeleda oma inimeste arendamisega ja ettevõtte personalivaldkonna strateegilise arendamisega. Fotol Finesta...
Loe edasi