February, 2018 | Finesta

Riiklikud uuendused töövaldkonnas 2018

finesta
28.02.2018
Vanemahüvitise maksmise ajal on võimalik teenida senisest suuremat töist tulu (alates 1. märts 2018) Vanemahüvitise maksmise ajal on võimalik teenida töist tulu kuni pool vanemahüvitise ülempiirist (2018. aastal 1544 eurot kalendrikuus), ilma et hüvitist vähendataks. Vanaduspensione hakatakse eksportima ülemaailmselt 2018. aasta algusest makstakse Eesti vanaduspensione välja üle maailma, kuid selleks on vajalik Eestis omandatud pensionistaaž 15 aastat. Seega kaotatakse pensionite maksmisel senised elukohapiirangud ja pensionide maksmine laieneb kõikidesse riikidesse. Äriühingu juhid saavad õiguse töötuskindlustushüvitisele Äriühingu juhtidele, kes ei saa tasu ja on kaotanud palgatöö, tagatakse õigus saada töötuskindlustushüvitist ja abi töö leidmisel võrdselt teiste töötutega. Mittetöötavad ja -õppivad noored saavad...
Loe edasi

Palun liberaalsemat suhtumist välistööjõudu

finesta
06.02.2018
Viimasel ajal kostub Eesti tööandjate suust üha sagedamini, et tööjõudu pole ja oleks vaja lihtsamini välistööjõudu värvata. Millised tulukesed sinu peas selle jutu peale süttivad? Kas seostad välistööjõuga tumedanahaliste massilist sissevoolu? Kas seostad Eesti kultuuri hävimist? Või kardad, et Eesti tuntus eduka idufirma-riigina asendub odavtööjõu kehva mainega? Need seosed võivad olla üle paisutatud. Tootmismudelid muutuvad järk-järgult Aimar Altosaar (PM 16.01.18) kirjeldas ilmekalt agraarühiskonna suhtumist hobusesse kui töölooma ning väitis, et 21. sajandil ei peaks tööjõuprobleemi lahendama sajandivanuste võtetega. Ehkki meile ei meeldi mõte, et oleme lihtsameelsed nagu sadu aastaid tagasi, on inimloomus visa muutuma. Inimesed on ikka samasugused, muutuste suhtes...
Loe edasi