August, 2018 | Finesta

Millised on Eesti ettevõtete ühised väljakutsed?

finesta
14.08.2018
Eesti tööturu hetkeseisu iseloomustab esmajärjekorras sobivate oskuste ja kogemusega töötajate nappus kõikides valdkondades. Töötuse määr on viimase 10 aasta madalaim ja vabu töökohti on rohkem kui oskuste ning kogemuste põhjal ametisse sobivaid inimesi. Sobiva kvalifikatsiooniga inimesed on juba neile meelepärase tööga hõivatud ning töötajate lojaalsuse kasvatamine on muutunud paljude ettevõtete prioriteediks.Töötajate puudus on seadnud küsimärgi alla paljude ettevõtete kasvupotentsiaali ja konkurentsivõime. Teisalt annab Eestis tunda regionaalpoliitiline aspekt töö ja ettevõtluse arengus. Ettevõtted ja pakutavad töökohad asuvad enamasti suuremates keskustes, mis eeldab kaugemal maapiirkonnas elavalt inimeselt transpordivõimalust. Juhul kui tööks vajalike oskustega, motiveeritud töötaja on leitud, võib töökoha kinnitamisel määravaks saada...
Loe edasi

Mida renditöötajaks olemine tähendab?

finesta
07.08.2018
Kas teadsid, et Finesta kaudu töötab erinevates ettevõtetes juba üle 1000 renditöötaja? Eestis on renditöö võimalused veel vähe tuntud, kuid üha rohkem on ettevõtted sellisest töövormist huvitatud. Põhjuseid on mitmeid. Enamasti on tegemist nõudluse või tootmismahtude perioodilise suurenemisega, mis tekitab olukordi, kus uusi töötajaid on ettevõttesse tööle tarvis pidevalt. Finesta töötajaid renditakse eelkõige just tööstussektorisse, järgnevad kaubanduse ja laonduse valdkonnad. Vähem on rendipoolel nõudlust tippjuhtidele ja inseneridele, ent harv pole siiski ka see, et Finesta rendib oma kliendile tippspetsialistist tootmisjuhti või kõrgtasemel raadioinseneri. Mida tähendab renditöö töötaja jaoks? Kui tavaliselt on töölepinguga seotud kaks osapoolt – tööandja (ettevõte) ja töötaja,...
Loe edasi