Finesta kliendid on renditööga rahul | Finesta

Finesta kliendid on renditööga rahul

Selleks, et pakutavate teenuste kvaliteeti kõrgena hoida, küsib Finesta kord aastas oma klientidelt tagasisidet. Sel kevadel korraldatud rahulolu-uuringus leidsid neli viiendikku vastanuist, et renditöötajate kasutamine õigustab end. Enamus kasutajaettevõtete esindajaist, kes on kokku puutunud ka teiste rendiettevõtetega, hindas Finestat teistega võrreldes paremaks. Uuringu järgi on peamised põhjused renditöötajate kasutamiseks paindlikkus personali planeerimisel (näiteks kui töömaht kasvab), renditöötajate värbamise kiirus ning personali stabiilne olemasolu. Peaaegu kõik vastajad on Finesta renditöötajatega rahul. Enim ollakse rahul Finesta renditöötajate kohanemisvõime, töössesuhtumise ja töö kvaliteediga. Veidi madalam on rahulolu nende motiveerituse, pühendumise ning lojaalsusega. Võrreldes renditöötajate töösooritust oma ettevõtte töötajatega, siis hinnatakse seda valdavalt samasuguseks, mõnel juhul isegi paremaks. Finesta kontorimeeskonna tugevusteks peetakse igapäevast koordineerimist, info liikumist ning probleemide lahendamise sujuvust. Kasutajaettevõtete esindajad hindavad ka seda, et Finesta sõlmib oma renditöötajatega töölepingud. Finesta kliendirahulolu-uuringus osalesid renditöötajate vahetud juhid, personaliüksuse töötajad ja tehasejuhid erinevatest ettevõtetest. Uuringus osalenud kasutajaettevõtetes renditakse enim tootmistöölisi, järgnevad transporditöölised, spetsialistid ning esmatasandijuhid. Rahulolu-uuringu teostas personali- ja uuringufirma Psience .