Kasv number ühe suunas | Finesta

Kasv number ühe suunas

Finesta tõmbas seitsmepenikoormasaapad jalga ning astus pika sammu uute turgude vallutamise suunas. Avatud on kontor Riias, lisaks Lätile koguvad tütarettevõtted hoogu ka Leedus ja Soomes. Meie uus mees paadis – Martin Mägi annab rahvusvahelistumisest täpsema ülevaate. Usutles Maarja Dahl. Millise eesmärgiga Finesta laieneb? Mida laiem on meie geograafiline “leviala”, seda paremat valikut kandidaate ja teenuseid saame oma klientidele pakkuda. Soovime olla number üks personaliteenuste pakkuja kõikides Baltimaades. Eestis oleme praegu käibe ja mahu poolest esimesed ning Baltikumis tahame sama eesmärgi saavutada paari aasta jooksul. Milliseid teenuseid teistes riikides pakute? Värbamisteenust ja tööjõurenti – täpselt samuti nagu Eestis. Oma rahvusvahelises tegevuses keskendume peamiselt spetsialistide ja oskustööliste värbamisele ja vahendamisele. Nüüd leiame kvaliteetse tööjõu riigipiiride üleselt. Kuidas Finesta areng mõjutab teie kliente Eestis? Esiteks avaneb meie siinsetele klientidele suurem võimalus saada kvaliteetsemat tööjõudu. Teiseks võidavad Finesta laienemisest rahvusvahelised ettevõtted, kes tegutsevad ise üle kogu Baltikumi. Paljud meie klientidest on huvitatud, et nende partner suudaks teenust pakkuda mitmes riigis. Kas lätlased ja leedulased tahavad Eestisse tööle tulla? Lätis on rohkem inimesi kui Eestis ning töötuse osakaal on seal tunduvalt suurem kui siin. Kokkuvõttes on seal suurem turg spetsialistide leidmiseks. Me ei soovigi lätlasi-leedukaid ainult Eestisse värvata, vaid mitmetesse teistesse Euroopa riikidesse. Teistpidi soovitakse näiteks Lätis värvata IT-spetsialiste Eestist. Mida suurem turg, seda rohkem on võimalusi igas suunas värvata ja sobivad inimesed leida. Milline on personaliteenuste turg meie lõunanaabrite juures? Lätis on see valdkond arenemisjärgus, aga Eestist veel kaugel maas. Leedu kohta võib öelda, et see on Eestist pisut paremas seisus. Turg ja seda mõjutav seadusandlus areneb kõigis kolmes riigis ning Finesta tahab nende arengutega kaasas käia. Millises seisus on Finesta täna Lätis ja Leedus? Lätis on kontor avatud, esimesed töötajad seal olemas ja igapäevane töö käib. Oleme juba värvanud inimesi Lätist Eestisse ning Taani, esimesed värbamisprojektid Läti klientidega on lõppfaasis. Leedus tegeleme ettevõtte juriidilise keha vormistamisega. Sügisel oleme kindlasti ka seal teenusepakkumisega alustanud. Kas vaatate ka Baltikumist kaugemale? Jah, loomulikult. Paralleelselt Läti ja Leeduga käivitame Finesta tütarettevõtet Soomes. Samuti uurime laienemisvõimalusi Šveitsis, kus oleme alustanud ühe koostööprojektiga. Veel üks tegevussuund on seotud sellega, et Eestis hakkab oskustööjõud otsa saama. Seetõttu soovime Eestisse tuua kvalifitseeritud tööjõudu näiteks Valgevenest ja Ukrainast. Väljaspool Euroopa Liitu oleme alustanud koostööd riiklike instantsidega nii Valgevenes ja Ukrainas kui ka Gruusias. Mille poolest Finesta eristub? Me hindame 100% tööeetikat, ausust ja seaduskuulekust. Tahame tagada töötajatele mõistlikud töötingimused ja klientidele kindlustunde. Finesta tegevus Lätis kajastub veebilehel finesta.lv