Mida renditöötajaks olemine tähendab? | Finesta

Mida renditöötajaks olemine tähendab?

Kas teadsid, et Finesta kaudu töötab erinevates ettevõtetes juba üle 1000 renditöötaja? Eestis on renditöö võimalused veel vähe tuntud, kuid üha rohkem on ettevõtted sellisest töövormist huvitatud. Põhjuseid on mitmeid. Enamasti on tegemist nõudluse või tootmismahtude perioodilise suurenemisega, mis tekitab olukordi, kus uusi töötajaid on ettevõttesse tööle tarvis pidevalt. Finesta töötajaid renditakse eelkõige just tööstussektorisse, järgnevad kaubanduse ja laonduse valdkonnad. Vähem on rendipoolel nõudlust tippjuhtidele ja inseneridele, ent harv pole siiski ka see, et Finesta rendib oma kliendile tippspetsialistist tootmisjuhti või kõrgtasemel raadioinseneri. Mida tähendab renditöö töötaja jaoks? Kui tavaliselt on töölepinguga seotud kaks osapoolt – tööandja (ettevõte) ja töötaja, siis renditöötaja osaleb kolmepoolses töösuhtes. See tähendab, et inimesel on tööleping personalifirmaga, kuid tema igapäevane töökoht ja otsene juht asuvad hoopis teises ettevõttes. Renditöötaja tööalane asjaajamine käib aga Finesta kaudu. Finesta konsultandid sõlmivad töölepingu, maksavad töötasu ja hoolitsevad ka näiteks puhkuse vormistamise eest. Seevastu tööaja graafiku, tööks vajalikud vahendid ning juhised saab töötaja oma otseselt juhilt ettevõttes, kus asub tema igapäevane töökoht. Kui juhtub, et renditöötaja ei saa mingil põhjusel tööle minna, tuleb tal sellest teavitada nii oma otsest juhti kui ka Finesta poolset kontaktisikut. Mille poolest renditöötaja tavatöötajast erineb? Mitmes suures tootmisettevõttes töötavad nii-öelda tavalise töölepinguga töötajad ja renditöötajad kõrvuti. Nende töötasu ja motivatsioonipaketid samal ametikohal on üldjuhul täpselt ühesugused. Vaid mõnel juhul võivad ettevõtte tavatöötajad olla eelisseisundis – näiteks seetõttu, et neil on pikem staaž või siis, kui renditöötajal on lühiaegne leping. Finesta töötajate seas läbiviidud uuringutest selgub, et suur osa renditöötajatest tunneb end kasutajaettevõtte töötajatega võrdsena. Mis saab siis, kui ühes ettevõttes sobiv töö otsa lõppeb? Kui töötaja on oma oskuste lae ühes ettevõttes saavutanud ja seal enam jätkata ei soovi, on Finestal talle pakkuda ka kõrgema kvalifikatsiooniga tööd ja töötaja saab valida, kus soovib oma karjääri jätkata. Karjääritõusu korduvaid näiteid saame tuua Finesta töötajatest, kes alustasid aastaid tagasi montööridena ning on tänaseks tõusnud lõppkontrollijate, inseneride ja töödejuhatajate positsioonidele. Kohusetundlike ja initsiatiivikate töötajate puhul on see pigem reegel kui erand. Soovid Finesta kaudu tööle asuda? Kandideeri vabadele tööpakkumistele SIIN Kui kodulehel parajasti ühtegi Sulle sobivat tööpakkumist üleval ei ole, võta siiski ühendust Finesta konsulatandiga, saates oma CV aadressile info@finesta.ee. Finesta konsultant võtab seejärel Sinuga ühendust ja koos saate läbi rääkida, millised on Sinu oskused ja ootused ning milline võiks olla Sulle sobiv uus töökoht. Nii saab sobiva töökoha avanedes konsultant Sulle seda kohe pakkuda. Leiame koos Sulle sobiva töö!