Spetsialisti leida on aina keerulisem | Finesta

Spetsialisti leida on aina keerulisem

Artikkel ilmus Pärnu Postimehes 26.01.2018 Möödunud aastat Pärnu maakonna tööturul iseloomustavad nii stabiilsus ja töötajate teadlikkuse kasv kui pädevate spetsialistide puudus. Töötute arv maakonnas on tõusnud ligemale kümme protsenti. Noorte töölevõtmist takistab hariduse või töökogemuse puudumine ning spetsialistid tulevad hoopis Soomest. “Võrreldes eelmiste aastatega tööpakkumistes suuri muutusi ei ole,” rääkis töötukassa Pärnumaa osakonna juhataja Gerli Mets. Kuigi Metsa jutu järgi iseloomustab eelmist aastat kõige paremini stabiilsus, on üks töövõimereformist johtuv tähelepanuväärne erinevus siiski märgatav: töötuna arvel vähenenud töövõimega isikute arv on suurenenud üle kahe korra ja nende osa kõikidest töötutest on tõusnud pea kolmandikuni. Personaliettevõte Finesta Baltic OÜ juhatuse liikme Martin Mägi hinnangul jääb möödunud aastat iseloomustama töötajate teadlikkuse kasv. “Kui eelmistel aastatel sellist asja ei ole olnud, siis nüüd tullakse küsima, kas me saaksime inimese ametlikult tööle võtta,” lausus ta. Paljuski puudutab see tema sõnul lätlasi ja ukrainlasi, kes on mures sotsiaalsete garantiide pärast, mis võivad musta töötasu puhul halvemad olla. Välistööjõu kasutamine on Pärnumaal levinud, sest häid spetsialiste on kohapealt raske leida. “Suuremad takistused noorte tööle võtmisel on hariduse või töökogemuse puudumine, määravaks võib saada puudulik vene keele oskus,” rääkis Mets. Mägi nõustus, et rakendusliku haridusega ekspertide nappus on praegu tööturu märksõna. “Koolisüsteem ju spetsialiste ei tooda, majandusteadlasi on aga palju,” nentis ta. Nüüdseks on Mägi jutu järgi kujunenud lausa olukord, kus paljud soomlastest spetsialistid tulevad Eestisse tööle, kuna palgas nad sellega eriti ei kaota, kuid elamiskuludelt küll. Seepärast on Mägi ütlust mööda tööandjate nõudmised viimase kahe aasta jooksul märkimisväärselt vähenenud: kui aasta tagasi oli tavaline eeldada eesti keele oskust, siis näiteks tootmisettevõttes on see nüüd juba karm nõue, mis raskendab firma konkurentsis püsimist märgatavalt. Artikkel Pärnu Postimehes