Tehnoloogiatipp Eesti | Finesta

Tehnoloogiatipp Eesti

Eesti on tipptasemel tehnoloogiariik – see võiks olla meie visioon, kirjutab Skillificu asutaja, Finesta äriarendusjuht Rainer Aunpu. Mis iseloomustab tipptasemel tehnoloogiariike? Nad on parimad. Majanduslikult edukuselt. Rikkuselt. Sotsiaalselt heaolult. Kõigi nende näitajate poolest, mida me niiväga tahaks ükshaaval korda teha, kuid mida on võimalik saavutada vaid suure visiooni elluviimise kaasnähtusena. Näiteks rikkaks saamine on kehv eesmärk, sest ta ei viita millelegi sisulisele. Pealegi on ta eduka tegutsemise tagajärg, mitte tegevus ise. Aga tehnoloogia viitab juba tegevusele, millelegi konkreetsele. Seal on riik ja seal on rahvus (Eesti). Seal on ambitsioon (tipptasemel). Seal on IT, seal on tööstus, seal on haridus, seal on tervishoid, seal on julgeolek (tehnoloogia). Seal on nii palju valdkondade ülest. Ja seal on ka rikkus meile kõigile, kui me selle ära teeme. Loomulikult tuleb visioon pikemalt lahti mõtestada, strateegiaks ja tegevuskavadeks kirjutada jne. Aga ta peab olema ühemõtteline ja kompromissitu. Peab vastu pidama majanduse tsüklitele, poliitilistele tõmbetuultele, sotsiaalsele survele ja kiusatustele. Visioon on vaja selgelt sõnastada ja kommunikeerida seda iga muudatuse juures. Kõik poliitikad tuleb kohandada vastavusse visiooniga. Tehnoloogia peab julgeoleku kõrval olema ainus eelisarendatav valdkond. Otsustavalt tuleb suurendada tehnoloogia arendamise ja juurutamisega seotud investeeringuid. Kõik teised valdkonnad saavad kasvada samas tempos sisemajanduse kogutoodangu kasvuga. Või isegi aeglasemalt, kuna nende arvelt tuleb jooksvalt forsseerida tehnoloogiasektorit. Mis tahes partei või koalitsiooni suurim võit oleks saavutada selge ja arusaadav sotsiaalne ja poliitiline kokkulepe Eesti riigi visiooni asjus. Kas siis ülaltoodud või mingis muus sarnases sõnastuses.Jah, see tähendab kohati raskeid otsuseid, mingite sotsiaalsete gruppide halvakspanu, lühiajalist populaarsuse langust jms. Aga mis siis, peaasi et siht on selge. Niisiis, kulla poliitikud, parlament ja valitsus, lõpetage Eesti elu keerulisemaks muutmine üritades muuta asju, mida eraldi muuta ei saa, ja tulge tagasi juhtimise põhitõdede juurde. Hea leadership eeldab tugevat visiooni. Andke rahvale see ja te ei kaota enam ühtki valimist. Ja kui kaotategi, mis siis – Eesti riigil läheb sellegipoolest hästi. Artikkel Äripäevas .