Töötaja pardalevõtuks avab värava värbaja | Finesta

Töötaja pardalevõtuks avab värava värbaja

Uute töötajate onboarding ehk pardalevõtmine pole midagi muud kui sisseelamisprogramm. Uudne mõiste aitab selle tähtsust meelde tuletada. Eesrindlikumad organisatsioonid mõtlevad töötajate vastuvõtmise läbi osana talendijuhtimise programmist. Isegi kui te oma töötajatest talendi elutsükli terminites ei mõtle, tasub onboarding ule tähelepanu pöörata. Uuringud näitavad, et onboarding mõjutab ettevõtte efektiivsust ja tulu ning suurendab uue töötaja edukust üle 10%. Lisaks suurendab toimiv sisseelamisprogramm tööga rahulolu ja pühendumist ning vähendab tööstressi ja tööjõu voolavust. Kui te hakkate onboarding u-protsessi looma või üle vaatama, siis mõelge ka sellele, et töötaja sujuvaks sisseelamiseks loovad eelduse värbamine ja valik. Esimene suhtlus uue töötaja ning tulevase tööandja vahel toimub ju värbaja vahendusel – olgu ta siis majasisene või partner väljastpoolt. Värbamisprotsessi käigus peaks inimene saama töö ja meeskonna kohta infot, mis võimaldab tal realistlikke ootusi seada. Seeläbi algab organisatsioonile pühendumine juba enne töölepingu sõlmimist. Läbimõeldud sisseelamisprogramm aitab uuel töötajal meeskonnas sujuvalt oma koha leida ning võimaldab tal jõuda kiiremini oma oskuste maksimaalse rakendamiseni. Programmi kavandades võiks mõelda eelkõige sellele, kuidas tekitada inimeses tunne, et ta on oodatud. Kuidas toetada sisseelamist juba enne esimest tööpäeva? Koosta töötaja profiil ja ametijuhend. Kui tööandja ei ole läbi mõelnud, millist inimest ta otsib, on sisseelamine juba eos läbi kukkunud. Ideaalis peaks juhtnöörid uuele inimesele kirjutama see tiimiliige, kelle tööjärje ta üle võtab. Kindlasti ei tohiks seda jätta viimasele minutile. Samuti tasub teha eelmise töötajaga lahkumisintervjuu, et saada ideid vajadusel töökorralduse muutmiseks. Kui tegu on loodava ametikohaga, kus tööülesanded veel paika panemata, võiks pakkuda uuele inimesele võimalust ametijuhendi koostamises kaasa rääkida. Ole töökohast rääkides aus. Pole mõtet öelda, et “vahel harva tuleb ette pikemaid tööpäevi,” kui tead ette, et iga kuu alguses on ülikiire ja ületunnid on pigem norm kui erand. Oluline on meeles pidada, et me ei otsi ainult ettevõttele töötajat, vaid soovime pakkuda ka kandidaadile sobivat töökohta, kuhu ta pidama jääks. Valmista ette töökoht. Aktiivne ja hea tegija ei taha uues kohas alustades päevade kaupa niisama istuda. Vajalikud töövahendid tuleks valmis seada enne, kui inimene uksest sisse astub. Kui katseaeg saab läbi, tuleks kindlasti leida aega vestluseks. Kui uue tiimiliikmega ollakse rahul, ununeb see tähtaeg sageli ära, ent töötajal endal võib olla midagi südamel, mida ta niisama ütlema ei tule. Kindlasti tunneb ka professionaalne värbaja pärast kandidaadi tööleasumist huvi, kuidas väljavalitud töötajal läheb ning kuidas temaga rahul ollakse. Ikka selleks, et tulevikus paremini värvata ja õigeid inimesi pardale aidata. Artikkel ilmus ajakirjas Personali Praktik aprillikuu numbris.