Uuest aastast muutub maksuvaba tulu arvestamine | Finesta

Uuest aastast muutub maksuvaba tulu arvestamine

Alates 1. jaanuarist 2018 hakkab kehtima uus tulumaksuseadus, mille järgi sõltub maksuvaba tulu suurus inimese aastasest sissetulekust. Seetõttu hakkab suurem osa Eesti töötajatest iga kuu rohkem raha kätte saama. Samas nõuab uus süsteem, et töötaja ise oma maksuarvestust rohkem planeeriks. Mis on uuel aastal teisiti? Alates jaanuarist 2018 on maksuvaba tulu määr 500 eurot kuus, mida arvestatakse kõikide tulude summalt. Mis läheb tuluna arvesse? Tulude hulka kuulub kogu tulumaksuga maksustatav tulu: töötasu; puhkusetasu, lisatasu, preemia jne; võlaõigusliku lepingu alusel saadud tasu; rendi- ja üüritulu; maksustatav pension; stipendium; vanemahüvitis, töötuskindlustuse hüvitis, haigushüvitis; ettevõtlustulu; intress; dividend; välismaal saadud tulud; muud tulud. Mis ei lähe tuluna arvesse? Tuluna ei arvestata maksuvabasid riiklikke toetusi: peretoetus (kõnekeeles lastetoetus); toimetulekutoetus; lähetuse päevaraha maksuvaba piirmäära ulatuses; isikliku sõiduauto hüvitis; muud tulud, mida füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ei deklareerita. Kui tulud on suuremad kui 1200 eurot kuus (bruto), hakkab maksuvaba tulu määr vähenema. Alates 2100-eurosest kuusissetulekust maksuvaba miinimumi ei ole – sel juhul arvestatakse tulumaksu kogu sissetulekust. Tulumaksu arvestab brutopalgast maha üldjuhul tööandja (pensionäridel pensioniamet). Selleks, et raamatupidaja saaks valida, kas arvestada maksuvabalt 500 eurot või vähem, tuleb esitada tööandjale vastav avaldus. Teisisõnu peaks igaüks oma järgmise aasta tulud juba praegu läbi mõtlema. Kuidas tulude suurust arvutada? Kui tulud aasta jooksul muutuvad, tuleks arvutada ühe kuu keskmine tulu.Kokku peab liitma kõik 12 kuu jooksul planeeritava tulu brutosummad ning jagama saadud tulemus 12-ga. Kuidas edasi tegutseda? Kui saadud summa on kuni 1200 eurot (maksuvaba tulu on 500 eurot), tuleb teha avaldus maksuvaba tulu kasutamiseks. Summaks tuleb märkida 500 eurot. NB! Enamasti esitavad töötajad sellise avalduse tööle asudes – sel juhul polegi uut avaldust vaja teha. Kui summa jääb vahemikku 1200-2100 eurot (maksuvaba tulu on väiksem kui 500 eurot), tuleb teha avaldus maksuvaba tulu kasutamiseks. Summaks tuleb märkida number, mis saadakse valemiga: 500-500/900x (brutotulu-1200). Kui summa on suurem kui 2100 eurot (maksuvaba tulu ei ole), tuleb paluda tööandjal arvestada maksuvabaks tuluks 0 eurot. Kui ei oska tulusid ette näha , siis on parem teha tööandjale avaldus maksuvabast tulust loobumiseks. Kui aasta lõpus selgub, et sul on siiski õigus maksuvabale tulule, saab enammakstud tulumaksu tuludeklaratsiooni esitades tagasi. Mida märkida avaldusele? Avalduse saab esitada üldiselt vaid ühele tulumaksu kinnipidavale asutusele – sellele, kelle makstav summa on sinu tuludest kõige suurem. Erandina saavad kahele asutusele avalduse esitada töötavad pensionärid, kelle tulu kokku jääb alla 500 euro. Sellisel juhul saab maksuvaba tulu jagada pensioniameti ja tööandja vahel ning vastavalt tuleb esitada kaks avaldust. Mis siis saab, kui sa avaldust ei esita? Avalduse esitamise mõte seisneb selles, et tööandja saaks aasta jooksul arvestada maksuvaba tulu õiges summas. Kui tulumaksu arvestatakse aasta lõikes valesti, siis 2019. aastal tulusid deklareerides tuleb riigile juurde maksta või saadakse hoopis raha tagasi. Maksuraha kaduma ei lähe. Erinevad stsenaariumid erinevate avalduste puhul. Siin on aluseks võetud aasta jooksul teenitud tulud kokku. Avalduse sisu Stsenaarium I: aastatulu kuni 14 400€ Stsenaarium II: aastatulu on 14 400-25 200€ Stsenaarium III aastatulu on üle 25 200€ Avaldus jääb esitamata. Tulumaksu miinimumiks arvestatakse eelmise avalduse alusel 500€. Kõik korras. Järgmise aasta tuludeklaratsiooniga tuleb riigile juurde maksta. Järgmise aasta tuludeklaratsiooniga tuleb riigile juurde maksta. “Palun arvestage maksuvaba tulu minu poolt esitatud summas.” (Summa vahemik 0-500€) Kui avaldusel on 500€, on kõik korras. Kui avaldusel märgitud summa on väiksem kui 500€, siis järgmise aasta tuludeklaratsiooniga maksab riik vahe tagasi. Mida täpsem on arvutus, seda väiksem on deklaratsiooniga ümberarvestus. Mida täpsem on arvutus, seda väiksem on deklaratsiooniga ümberarvestus. “Palun ärge arvestage maksuvaba tulu.” (Seda arvestab keegi teine või tulud on üle 25 200€ või tulusid on raske ette ennustada.) Järgmise aasta tuludeklaratsiooniga maksab riik vahe tagasi*. Järgmise aasta tuludeklaratsiooniga maksab riik vahe tagasi*. Kõik korras*. * Eeldusel, et maksuvaba tulu pole arvestanud mõni teine asutus. Pane tähele! Maksuvaba tulu avaldus ei ole ühekordne, töötaja võib igas kuus uue avalduse esitada ja summat muuta. Inimesel on õigus maksuvaba tulu rakendada ainult ühes kohas (erandiks on töötavad pensionärid). Kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele. E-maksuametis (EMTA-s) saab iga inimene kontrollida oma sissetulekud ( www.emta.ee ). Kui EMTA-sse märkida oma kontaktid, siis teavitab Maksuamet, kui maksuvaba tulu hakkab täis saama ( www.emta.ee ). Rohkem infot: www.emta.ee